Stokka Brannteknikk

Årlig kontroll av håndslokkere og brannslanger

"Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" sier at alle bedrifter og institusjoner skal ha kompetent kontroll av brannvernutstyret hvert år. Lenge siden sist? Vi utfører kontroll og nødvendig service og lager servicerapport til din HMS-perm.

Stokka Brannteknikk ivaretar din sikkerhet

Årlig kontroll og vedlikehold av brannbekjempende utstyr på bygget sikrer funksjonalitet og øker levetiden på produktet. Defekt/gammelt utstyr som er i for dårlig stand til å godkjennes blir erstattet med nytt etter avtale med kunde.


Oppretthold brannsikkerheten med regelmessig kontroll

Stokka Brannteknikk innehar «Grønt kompetansebevis» iht. lovverkets krav til kompetanse hos kontrollør. Vedlikehold blir utført iht. NS 3910 for håndslokkere og NS-EN 671-3 for brannslangetromler. Alle slokkere blir kartlagt, og en oversikt over tilgjengelig slokkeutstyr blir utarbeidet. Etter utført kontroll utstedes skriftlig vedlikeholdsrapport, som gir en oversikt over godkjent slokkeutstyr.

Sist oppdatert 12.06.2013 kl. 10:48

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter