Stokka Brannteknikk

Jærven redningsmadrass

Järven räddningsmadrass är en ny säkerhetsprodukt från Järven Health Care.

Räddningsmadrassen kan användas för en snabb och säker evakuering av

personer som inte själva kan ta sig ut vid brand eller annan fara.

Rörelsehindrade inom vård och omsorg, skolor, industrier och sportarenor måste

få hjälp vid evakuering. Hissar får inte användas vid en evakuering och ett

tidskrävande, tungt och mödosamt arbete sker ofta med stora risker, både för de

som evakueras men även för de som assisterar.

Med Järven räddningsmadrass kan en person med några enkla handgrepp själv

evakuera en nödställd.

2004 trädde en ny lag i kraft, lagen om skydd mot olyckor 2003:778. I den lagen

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter