Stokka Brannteknikk

Førstehjelp Blizzard aktive varmepakninger

Produktet brukes av de som arbeider med pasienter prehospitalt, men er også et godt produkt for alle friluftsineresserte som har behov for å få tilført varme.

 

Varmer effektivt i 24-26 timer

 

Oppvarmingen vil være godt i gang etter 5-10 minutter og når en temperatur på ca 50°C. etter 20 minutter. Etter i underkant av en time varmer pakken opp til ca. 55° i 12 timer før kurven flater ut ned til 40°C over de neste 12 timene.

 

OBS!

Ikke legg pakken direkte på huden til pasienten pga høy temperatur.

 

Legges pakken på pasienten under et Blizzard varmeteppe/dyne/teppe o.l. skal man påse å jevnlig kontrollere hudtemperaturen under pakken/pasientens hud. Dette gjelder spesiellt for pasienter med bevissthetsreduksjon/tap.

 

Der Lege/ambulanse tilfører Oksygen til pasienten via maske, må man være ekstra observant da pakkene responderer med økt varme ved tilførsel av ren 100% oksygen.

 

TIPS!

Der pakkene har blitt oppbevart/lagret i under -20°C kan de "fyre/varme" opp tregt. Løsningen er at hjelperen legger den åpnede pakken under sine egne klær/mot varm hud til pakken blir tilstrekkelig tint opp. Da vil den fyre som normalt og kan tilføres pasienten.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter