Stokka Brannteknikk

Brannøvelse

Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanleggingen og gjennomføringen må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt

Den enkelte øvelse bør ha et mål, være tilpasset risikoen i objektet og evalueres i ettertid.

  • Planlegge øvelsens mål, øvelsesmomenter og innhold, ansvar for gjennomføring, hvem som skal delta, sted mv.
  • Utføre og gjennomføre den planlagte øvelsen til fastsatt tid og sted.
  • Studere og evaluere resultatet
  • Handle og lære av erfaringene – det bør foreligge rutiner som sikrer at erfaringer eller missforhold mellom det planlagte og det gjennomførte etter øvelsen rettes opp.

Brannøvelsens innhold og antall bør også sees i sammenheng men unormal eller varierende risiko i objektet, større utskiftninger av personell osv.

I særskilte brannobjekter hvor det er nødvendig med assistert rømning (kan også omfatte overnattingssteder) er det spesielt viktig at evakuering av sengeliggende mv. trenes, gjerne ved bruk av sengeliggende markører, øvelsesrøyk osv. På denne måten vil deltakerne få i øvelsen få en oppfattning av vanskelighetsgraden og tidsaspektet.

Stokka Brannteknikk Tilbyr

Brannøvelser tilpasset det aktuelle objektet. Det kan om ønskelig brukes kunstig røyk til å blokkere rømningsveier i bygget. På denne måten vil de ansatte bli nødt til å gjøre seg kjent med alternative rømningsveier.

Det vil i etterkant av øvelsen bli laget en rapport fra Stokka Brannteknikk som dokumenterer øvelsen, samt foreslår forbedrende tiltak

Sist oppdatert 12.06.2013 kl. 10:49

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter