Stokka Brannteknikk

110 Slukkeskum

110 Slukkeskum og 110 Slukkeskum Multipro kan brukes av alle

 • For alle, men spesielt barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan det være vanskelig å håndtere ordinært slukkeutstyr på grunn av vekt og kompliserte utløsermekanismer. 110 Slukkeskum og 110 Slukkeskum Multipro er gode verktøy for å slukke små branntilløp i startfasen.
 • Lav vekt og kompakt størrelse stiller mindre krav til brukerens fysikk og gjør tilgjengeligheten bedre enn tradisjonelt slukkeutstyr. Den kritiske tiden fra man oppdager et branntilløp til slukking starter blir kortere.
 • Sprayboks-konstruksjonen gjør bruken av Slukkeskum kjent og intuitiv. Alle har brukt en sprayboks og kjenner prinsippet.
 • All tekst på Slukkeskumboksen er på norsk.

Raskt, enkelt og renslig slukking

 • Den unike konstruksjonen der slukkemiddelet ligger i en blære og blir klemt ut gjør at Slukkeskum fungerer uansett vinkel, også opp ned.
 • Bare tørk opp der du har benyttet Slukkeskum. Mindre sekundærskader enn ved bruk av pulver..
 • Slukkeskum har lang kastelengde – minst 2.5 meter. Du kan stå på trygg avstand fra branntilløpet.
 • Med en brukstid på rundt 14 sekunder har Slukkeskum samme brukstid som en 6 kilo ABC pulverslukker.

Norskprodusert skum og tilpasset vårt klima

 • 110 Slukkeskum inneholder 100% norsk slukkeskum. Skummet er utviklet og produsert av Solberg Scandinavian som er verdensleder innen skumteknologi.
 • 110 Slukkeskum Multipro er tilpasset vårt klima og er frostsikret til -30°C
 • Slukkeskum er et kvalitetsprodukt som er produsert i EU, etter britisk standard BS 6165:2002: Small disposable fire extinguishers of the aerosol type.

Miljøriktig valg

 • Slukkeskum inneholder ingen merkepliktige giftige eller helseskadelige stoffer og den unike konstruksjonen gjør at boksen ikke inneholder drivgass, skummet presses ut ved hjelp av komprimert ren luft.
 • Slukkeskum er merket med Grønt Punkt som er en kvittering på at miljøavgift er betalt.
  Slukkeskum skal både full og tom sorteres som restavfall.
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter